სიმონ ნოზაძე
#43 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორია
„თოფაძე - მრეწველები, ჩვენი სამშობლო”
სექტემბერი 2020
ვიზიტორები:
საკომიტეტო მუშაობა
NDI
USAID
Parliament of Georgia